ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

คุณสมบัติสินค้า:

ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันน้ำขัง และระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆ เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ำ ห้องครัว ฯลฯ ตะแกรงสแตนเลสมีความทนทาน ไม่เป็นสนิม และมีความสวยงาม

Share

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-01
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-011 500100252
STL-LA-012500100252
STL-LA-013500100252
STL-LA-014500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-01
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-0151000100252
STL-LA-0161000150252
STL-LA-0171000200252
STL-LA-0181000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-02
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-021 500100252
STL-LA-022500100252
STL-LA-023500100252
STL-LA-024500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-02
รุ่นความยาว 1000 mm.  

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-0251000100252
STL-LA-0261000150252
STL-LA-0271000200252
STL-LA-0281000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-03
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-031 500100252
STL-LA-032500100252
STL-LA-033500100252
STL-LA-034500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-03
รุ่นความยาว 1000 mm.  

รุ่นความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-0351000100252
STL-LA-0361000150252
STL-LA-0371000200252
STL-LA-0381000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-04
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-041 500100252
STL-LA-042500100252
STL-LA-043500100252
STL-LA-044500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-04
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-0451000100252
STL-LA-0461000150252
STL-LA-0471000200252
STL-LA-0481000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-05
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-051500100252
STL-LA-052500100252
STL-LA-053500100252
STL-LA-054500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-05
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-0551000100252
STL-LA-0561000150252
STL-LA-0571000200252
STL-LA-0581000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-06
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LA-061500100252
STL-LA-062500100252
STL-LA-063500100252
STL-LA-064500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-06
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.) 
STL-LA-0651000100252
STL-LA-0661000150252
STL-LA-0671000200252
STL-LA-0681000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-01
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-011500100252
STL-LB-012500100252
STL-LB-013500100252
STL-LB-014500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-01
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-0151000100252
STL-LB-0161000150252
STL-LB-0171000200252
STL-LB-0181000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-02
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-021500100252
STL-LB-022500100252
STL-LB-023500100252
STL-LB-024500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-02
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-0251000100252
STL-LB-0261000150252
STL-LB-0271000200252
STL-LB-0281000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-03
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-031500100252
STL-LB-032500100252
STL-LB-033500100252
STL-LB-034500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-03
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-0351000100252
STL-LB-0361000150252
STL-LB-0371000200252
STL-LB-0381000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-04
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-041500100252
STL-LB-042500100252
STL-LB-043500100252
STL-LB-044500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-04
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-0451000100252
STL-LB-0461000150252
STL-LB-0471000200252
STL-LB-0481000250252


หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-05
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.) 
STL-LB-051500100252
STL-LB-052500100252
STL-LB-053500100252
STL-LB-054500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-05
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-0551000100252
STL-LB-0561000150252
STL-LB-0571000200252
STL-LB-0581000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-06
รุ่นความยาว 500 mm.

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-061500100252
STL-LB-062500100252
STL-LB-063500100252
STL-LB-064500100252

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-06
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาว (mm.)ความกว้าง (mm.)ความสูง (mm.)ความหนา (mm.)
STL-LB-0651000100252
STL-LB-0661000150252
STL-LB-0671000200252
STL-LB-0681000250252

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้